DG/S/12 Rokitnica gm. Łask

 

Działka leśna

Powierzchnia 1,5500 ha

Szerokość ok. 60 m

Dojazd droga gruntowa

Brak obowiązującego miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki

Zgodnie ze studium działka ta leży na terenie przeznaczonym pod uprawy leśne

 

Cena: 95.000 zł