DG/S/83 Bełchatów

Nieruchomość położona w miejscowości Bełchatów.  Działka gruntu o powierzchni 1481 m2 i wymiarach około 65 m x 23 m (szerokość), posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej uzbrojonej w kanalizację sanitarną, deszczową, sieć wodociągową, energetyczną i telefoniczną oraz sieć cieplną. Działka położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

CENA: 179.000 zł