DG/S/79 KAŁDUNY GMINA BEŁCHATÓW

KAŁDUNY, gmina Bełchatów, niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługowo – produkcyjną  o powierzchni 5,7082ha. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 485 relacji Bełchatów – Pabianice z urządzonym wjazdem z tej drogi oraz w odległości ok. 400 m od obwodnicy Bełchatowa stanowiącej ciąg  drogi krajowej DK74. Nieruchomość posiada bardzo dobrą wystawę oraz bardzo dobry dostęp komunikacyjny. Jest położoną na granicy miasta Bełchatowa

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

•    ok. 4,15ha nieruchomości znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 5.U/P/UC, 6.U/P/UC,  

-zabudowa usługowo- produkcyjna,

-obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

-wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW

•    ok. 1,5582 ha nieruchomości przeznaczone jest pod tereny rolne

Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii elektrycznej, wodociągu i sieci teletechnicznej.

CENA: 990 000 zł