DG/S/55

Bełchatów

DZIAŁKA USŁUGOWA

 

Nieruchomość usługowa położona na terenie miasta Bełchatowa, przy jednej z głównych ulic miasta Bełchatowa. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się siedziba banku, duże osiedle mieszkaniowe, centrum handlowe, a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o powierzchni 7332 m2 w kształcie trapezu o wymiarach ok. 74 m x ok. 104 m. Działka niezabudowana, nieuzbrojona. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na działce jest możliwość zabudowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², wielofunkcyjnych centrów usługowo - handlowych na terenach wyznaczonych na rysunku planu, zabudowy usług komercyjnych, usług publicznych, placów wystawienniczych, zabudowy towarzyszącej zabudowie usługowej: magazynowej, socjalnej, biurowej, parkingów, z dopuszczeniem parkingów podziemnych wraz z drogami odsługującymi, placów, ciągów pieszych, obiektów małej architektury, zieleni urządzonej, letnich ogródków gastronomicznych, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej, pylonów reklamowych związanych z prowadzoną działalnością.

 

 

Cena: 300 zł/1m2 netto